Strefa wiedzy

Strefa wiedzy

Odbiory budowlane inwestorów prywatnych

Odbiory budowlane inwestorów prywatnych

Ile razy kupujesz mieszanie lub dom w życiu? Jak często zlecasz prace budowlane? Ile usterek, niedociągnięć wykonawcy lub projektanta jesteś w stanie zauważyć, oglądając swoje długo wyczekiwane mieszkanie lub dom? Pamiętaj, że angażujesz swoje pieniądze, często zadłużając się na wiele … Czytaj więcej
Obowiązki inspektora budowlanego

Obowiązki inspektora budowlanego

Wymienione w ustawie obowiązki inspektora budowlanego mają zapewnić nie tylko zabezpieczenie interesów inwestora, ale i chronić interes publiczny, w tym również właścicieli nieruchomości sąsiednich. Obowiązek zatrudnienia Inspektora Nadzoru leży po stronie inwestora. Do podstawowych zadań inspektora nadzoru budowlanego należy: sprawdzanie … Czytaj więcej
Obowiązki kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy

Według obowiązującego w Polsce prawa budowlanego, kierownik budowy jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Pozostali to inwestor, projektant i inspektor nadzoru inwestorskiego. Kierownikiem budowy może być wyłącznie osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi. Obowiązek ustanowienia Kierownika budowy leży po … Czytaj więcej
Przeglądy budowlane

Przeglądy budowlane

Konieczność wykonywania kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w trakcie ich użytkowania wynika z art. 62 prawa budowlanego. Obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy budynku jest przeprowadzenie takiej kontroli. Zgodnie z postanowieniami prawa budowlanego budynki powinny być poddawane następującym kontrolom okresowym: Co … Czytaj więcej