Odbiory budowlane inwestorów prywatnych

Odbiory budowlane inwestorów prywatnych

Ile razy kupujesz mieszanie lub dom w życiu? Jak często zlecasz prace budowlane? Ile usterek, niedociągnięć wykonawcy lub projektanta jesteś w stanie zauważyć, oglądając swoje długo wyczekiwane mieszkanie lub dom? Pamiętaj, że angażujesz swoje pieniądze, często zadłużając się na wiele lat.
Ja robię to od lat, niemal codziennie, i choć czasem wydaje mi się, że już mnie nic nie zdziwi… dziwię się bardzo często. Odbiór nieruchomości w stanie deweloperskim lub wykończonym to nie lada wyzwanie dla laika. Klienci przekonują się o tym podczas odbioru, kiedy w wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzam usterki lub niedoróbki. Odbiór budowlany wymaga specjalistycznej wiedzy oraz czasu. Podczas odbioru wykonywane są następujące czynności:

  • Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z zawartą umową,
  • sprawdzenie odchyłek płaszczyzn poziomych i pionowych,
  • sprawdzenie kątów,
  • sprawdzenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
  • sprawdzenie instalacji wod-kan i c.o,
  • sprawdzenie poprawności działania wentylacji,
  • sprawdzenie stolarki okiennej i drzwiowej,
  • sprawdzenie powykonawczego pomiaru powierzchni,
  • sprawdzenie poziomu wilgotności przegród budowlanych,
  • sprawdzenie dokumentacji powykonawczej.

Dobrze przeprowadzony odbiór eliminuje problemy użytkowe. Nie zauważone podczas odbioru usterki lub wady mogą być przyczyną wielu problemów. Koszty zatrudnienia specjalisty są niewielkie w porównaniu z tymi, jakie będzie trzeba ponieść na usunięcie usterk lub wad. Często zdarza się tak, że zauważone usterki lub wady są trawałe i nie da się ich usunąć.

Zadzwoń teraz i umów się na odbiór obiektu, to niewiele kosztuje – tel. 600 824 591.

Comments are closed.