Przeglądy budowlane

Przeglądy budowlane

Konieczność wykonywania kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w trakcie ich użytkowania wynika z art. 62 prawa budowlanego. Obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy budynku jest przeprowadzenie takiej kontroli. Zgodnie z postanowieniami prawa budowlanego budynki powinny być poddawane następującym kontrolom okresowym:

Co najmniej raz w roku należy skontrolować stan techniczny:

  • elementów budynku, budowli i instalacji, które są narażone na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i innych, występujących podczas użytkowania obiektu. Zalicza się tutaj ściany zewnętrzne, balustrady, loggia, balkony, pokrycia dachowe, rynny, rury spustowe, instalacje c.o. i c.w.u., elementy instalacji kanalizacyjnej i urządzenia stanowiące zabezpieczenia przeciwpożarowe,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych i przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Co najmniej raz na pięć lat należy sprawdzić:

  • przydatność do użytkowania całego obiektu budowlanego, jego estetykę i otoczenie oraz sprawność instalacji elektrycznej i piorunochronowej.

Dobrze przeprowadzona kontrola ogranicza koszty zarządzania nieruchomością i eliminuje problemy eksploatacyjne oraz pozwala, w sposób znaczący zapobiec katastrofie budowlanej. Kontrola może być przeprowadzona przez specjalistę posiadającego uprawnienia budowlane. Odpowiedzialność za stan budynku i przeprowadzenie obowiązkowych kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku.

Nie ryzykuj! Zadzwoń teraz – tel. 600 824 591.

Comments are closed.